Ден на славянската писменост и култура

Ден на славянската писменост и култура;

Шествие на просветни дейци и ученици от учебните заведения;

Тържествено връчване на награди на отличени ученици и учители. Концерт.

Място: пл. “България”

Организатор: : Община Сандански

Участници: Учебни заведения, културни институти