Лятна археологическа школа

Лятна археологическа школа

Място: Епископска базилика в гр. Сандански

Организатор: Община Сандански, Археологически музей

Участници: Ученици от училищата в гр. Сандански